696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ (SÖZLÜ SINAV TARİHİ ve YERİ)

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127. Maddesinin; Geçici 23. Maddesi Gereği Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Geçişine İlişkin başvurusu kabul edilen aşağıda isimleri bulunan personeller 6 Mart 2018 Salı günü saat 13:00' da Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğünde (Aliçetinkaya Mahallesi Atatürk Caddesi No:32/3) sözlü sınava tabi tutulacağından belirtilen gün ve saatte Müdürlükte hazır bulunmaları önemle duyurulur.
 
S.NO T.C. NO ADI SOYADI UNVANI ÇALIŞTIĞI KURUM
1 24*******06 Ferdi YAMAN Temizlik Personeli Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğü
Kayıt: 2.3.2018
Güncelleme:2.3.2018
Paylaş


WS05