696 SAYILI KHK KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İŞLEMLERİ (20.02.2018)

696 Sayılı KHK'da Düzenlenen Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş İşlemleri ile ilgili olarak Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne yapılan başvurular, oluşturulan Tespit Komisyonunca incelenmiş ve aşağıdaki listede durumlarının açıklanarak ilan edilmesine karar verilmiştir. İlgililere duyurulur.

İLAN  
696 Sayılı KHK'da Düzenlenen Taşeron İşçilerin Kadroya Geçiş İşlemleri ile ilgili olarak Afyonkarahisar İl Göç İdaresi  Müdürlüğüne yapılan başvurular, oluşturulan Tespit Komisyonunca incelenmiş ve aşağıdaki listede durumlarının açıklanarak ilan edilmesine karar verilmiştir.
 
İlgililere duyurulur.
 
 
24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan Tebliğin "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde yine 30288 sayılı Tebliğin 8. Maddesine göre oluşturulan TESPİT KOMİSYONU'nun tebliğde belirtilen kriterler dahilinde yapmış olduğu ön inceleme ve esas inceleme sonucunda Afyonkarahisar İl Göç İdaresi  Müdürlüğü ve bağlı kurumlara ilişkin "BAŞVURULARI KABUL EDİLEN" kişilere ait "İLAN LİSTESİ" aşağıda yer almaktadır.
 
 
T.C. NO ADI SOYADI UNVANI BAŞVURU DURUMU ÇALIŞTIĞI KURUM
24*******06 Ferdi YAMAN Temizlik Personeli KABUL Afyonkarahisar İl Göç İdaresi Müdürlüğü
1- Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgiler, Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işleminin tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.
2- Başvuru sahipleri, 01 Ocak 2018 tarih 30288 sayılı tebliğin Tespit Komisyonu Kararına İtiraz ve Süresi başlıklı 11. Maddesine istinaden ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde gerekçesi ile birlikte komisyonumuza yazılı olarak itiraz edilebilirler.
3- İş bu ilan Usul ve Esasların 10. Maddesi gereği tebliğ yerine geçmekle beraber ayrıca başvuru sahiplerine tebligat yapılmayacaktır.
4- Sınav komisyonunca belirlenecek; sınav tarihi, sınav yeri, sınav saati ve sınav şekli ayrıca ilan edilecektir.
İLAN OLUNUR: 20/02/2018
Kayıt: 20.2.2018
Güncelleme:12.3.2018
Paylaş


WS05